गैर आवासीय नेपाली संघको ईटालीको निर्वाचन

गैर आवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यकारी समिति निर्वाचनको लागि मतदान प्रकृृयाका लागि निम्न लिखित स्थान र समयमा मतदान राखिएको छ।

मिति-  शनिवार २६ अगस्त २०१७

स्थान-

रोमको लागि

via Marsala 42

समय- विहान ८ वजे देखि वेलुकि ५ वजे सम्म ।