काठमाडौँको असन बजारमा जनै पूर्णिमाको दिनमा लगाइने राखी खरिद गर्दै सर्वसाधारण ।