काठमाडौँको किल्लागलमा बनाइने संयुक्त आबास योजनाको खाका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीलाई बुझाएपछि छलफल गर्दै एकीकृत बस्ती विकासका अभियानकर्ताहरु ।