ज्योती गुपद्धारा नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकन ओबिआई वल्र्ड फोनको सार्वजनिक गर्दै उद्योगपति शौरभ ज्योतीलगायत ।