नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा कार्यक्रममा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्दै ब्लुडाइमण्ड सोसाइटीका प्रतिनिधिहरु ।