काठमाडौँ महानगरपालिमा रिक्त रहेका सहायकस्तर पाँचौं र चौथों तहका ४० कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने भएपछि दर्खास्ता दिने सर्वसाधारणहरु भीड ।