उपत्यका बिषेश सुरक्षा सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुदै गृहमन्त्री शक्ति बहादुर वस्नेत ।