सकारात्मक विकास सञ्चार केन्द्रद्वारा मङ्गलबार आयोजित नेपालका महिला आप्रवासी कामदार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरु ।