काठमाडौँ मच्छिन्द्र बहालमा रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथ (आर्यावलोकितेश्वर) को महास्नान (न्हवं) गराइँदै पुजारीहरु ।