प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गर्ने कार्यमा सहभागी अमृत साइन्स क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी ।