चितवनमा रोटरी महजात्रामा आएका महजोडीसहितका कलाकार ।