म्याग्दीको घार–१ मा पर्ने पर्यटकीय बस्ती घोडेपानीलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त वडा घोषणापछि सफा घरको प्रमाणपत्रसहित घरधनी ।