खेतमा फुलेको लहलहाउदो तोरी बाली । तोरीमा उन्नत जातको बीउ प्रयोग नहँुदा उत्पादन घट्दै जान थालेपछि कृषकको आकर्षण घटेको छ ।