नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा फूतपाती बढाइँ समारोह मार्च पास गर्दै नेपाली सेना ।