म्याग्दी बैसरीका पहिरो पीडितहरुको सहयोगका लागि अमेरिकाको बेष्टनमा रहेका मगर समाजबाट उपलब्ध गराएको एक लाख ११ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिँदै ।