पेट्रोलको अभाब

0

पेट्रोलको कृत्रिम अभावको सृजना भएकाले पेट्रोल हाल्न पङ्क्तिबद्ध मोटरसाइकिल चालकहरु ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.