नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक संविधानसभाबाट ध्वनि मतका आधारमा पारित गर्दै सभासद्हरु ।