नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको ३६ औं प्राज्ञ सभामा नास्टका कूलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत नास्टका प्राज्ञहरु ।