सैन्य आधारभूत तालिम

0

नेपालीको सेनाको श्री नं. २५ वाहिनी अड्डामा सैन्य आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा अन्तिम दलील कवाज प्रस्तुत गर्दै सैन्य टोली ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.