नेपालीको सेनाको श्री नं. २५ वाहिनी अड्डामा सैन्य आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा अन्तिम दलील कवाज प्रस्तुत गर्दै सैन्य टोली ।