नेपाल बन्दका कारण सार्वजनिक यातायातको अभावमा काठमाडौँको बबरमहलमा असक्तले चलाएको स्कुटरमा तीन जना सवार गर्दै ।