धर्म निरपेक्षसहितको संविधान जारी गर भन्दै बानेश्वरमा धर्नामा बसेका वौद्ध धर्माबलम्बीलगायत अन्य धर्माबलम्बीहरु ।