कूटनीतिक सेवाका अधिकृत

0

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका साथ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा तालिमरत परराष्ट्र सेवाका नयाँ अधिकृत र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू । प्रतिष्ठानले कूटनीतिक सेवाका नयाँ अधिकृतलाई तालिम दिँदै आएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.