शिवपुरीडाँडाको जङ्गलबाट लिएको राजधानी सहरको दृश्य ।