आफ्नै सम्मान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित ।