भक्तपुरको चाँगुनारायणमा काठका मुकुन्डोहरु बनाउँदै युवा ।