साङ्केतिक भाषामा सुझाव बुझाउदै

0

आलापोट कागेश्वरी पुस्तकालय प्राङ्गणमा भएको संविधानको मस्यौदा विधेयकमाथिको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागीलाई साङ्केतिक भाषामा सुझाव बुझाउदै महिला ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.