तनहुँको एक्लेफाँटमा खेत रोपाईँमा खाजा खाँदै किसानहरु ।