भूतपूर्व सैनिक सहयोग संगठनले भूकम्प पीडित राहत कोषमा रकम प्रदान गर्दै ।