राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्न सम्मेलन केन्द सवारी हुँदा नेपाली सेनाको घोड चढी एक टुकडी ।