दैलेखको द्धारीमा अल्लोलाई प्रशोधन गरेर प्रमुख आयआर्जनको रुपमा धागो निकाल्दै स्थानीय ।