बेल्जियममा काम पाउन निकै गाह्रो अवस्था श्रीजना हुँदै छ । सबै जसो इन्तरिम वा काम खोज्ने सन्स्थाहरुले बिना अन्तर्वार्ता काम दिन छोडेका छन । अत त्यसको लागि केहि उपयोगी vidio लिंकहरु तल दिइएको छ /

https://www.youtube.com/watch?v=jjPzEPzeKks