कामको लागि अन्तर्वार्ताका केहि भिडियोहरु :

0

बेल्जियममा काम पाउन निकै गाह्रो अवस्था श्रीजना हुँदै छ । सबै जसो इन्तरिम वा काम खोज्ने सन्स्थाहरुले बिना अन्तर्वार्ता काम दिन छोडेका छन । अत त्यसको लागि केहि उपयोगी vidio लिंकहरु तल दिइएको छ /
https://www.youtube.com/watch?v=Kc9zXobhyrg
https://www.youtube.com/watch?v=jjPzEPzeKks

Leave A Reply

Your email address will not be published.