पाल्पामा व्यापारीले पाल्पाली ढाकाको व्याग मोटरसाइकलमा राखेर बिक्रीका लागि बजार लैजाँदै ।