विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत स्वयम्भूनाथ स्तुपबाट देखिएको काठमाडौँ उपत्यका ।